Contact Program functionare Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategii de dezvoltare
a municipiului Husi
Proiecte in derulare

Primaria Husi

Administratia publica locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Achizitii publice
Serviciul Impozite si Taxe Locale
Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale

Servicii subordonate Consiliului Local
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Serviciul Public Local de Administare Cimitire Husi

Organigrama Primariei Municipiului Husi

Consiliul Local al Municipiului Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Hotarari aprobate
Procesele Verbale ale sedintelor C.L.M.H.
Minutele sedintelor C.L.M.H.

 
Turism HusiCentrul de Informare Europe Direct Vaslui


PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

     Plata taxelor si impozitelor on-line

ANUNT - in atentia contribuabililor persoane fizice din municipiul Husi - informare mod de calcul impozite locale 2016

- Hotararea nr. 207/28.10.2015 - privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone - (Anexa)

ANUNT - in atentia contribuabililor-rezidenti ai altor state membre ale UE ce detin bunuri imobile pe raza municipiului Husi
 

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro

Contact

Stimati cetateni ai municipiului Husi,

Primarul se afla permanent in mijlocul dumneavoastra!

        Misiunea de baza a Primarului este focalizarea tuturor actiunilor Primariei asupra membrilor comunitatii Municipiului Husi pentru a le identifica cat mai exact nevoile, preferintele si asteptarile si a le satisface pe deplin.

        Strategia de dezvoltare a municipiului Husi pentru perioada 2014-2020 materializeaza viziunea de ansamblu a Primarului in ceea ce priveste dezvoltarea municipiului prin:

  • revitalizarea economica prin valorificarea superioara a resurselor locale;
  • imbunatatirea conditiilor de trai ca urmare a dezvoltarii economice si a serviciilor publice;
  • cresterea calitatii vietii prin protejarea factorilor de mediu.

        Obiectivul general al strategiei este cresterea nivelului de trai al cetatenilor prin dinamizarea economiei locale, dezvoltarea serviciilor publice, imbunatatirea infrastructurii rutiere.

        Datoria primordiala a intregului personal din cadrul Primariei Municipiului Husi si a Serviciilor publice locale, este sa cunoasca si sa aplice in totalitate cerintele legale si de reglementare aplicabile, sa adopte o atitudine dinamica, orientata pe cresterea satisfactiei cetatenilor si imbunatatirea continua a propriei activitati.

                                                                       Ing. Ioan CIUPILAN - Primar

 

Informatii publice

Alegeri 2016
ANUNT - dezbatere publica proiect de horarare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017
ANUNT - referitor declaratii de recolta a strugurilor si declaratii de productie

PROGRAM de deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi in perioada 15 noiembrie 2016 - 15 martie 2017

ANUNT - privind listele de preturi pentru masa lemnoasa fasonata
ANUNT - privind "Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine"

RAPOARTE ANUALE privind activitatea societatilor comerciale de subordonare locala, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

PROIECT de management cultural - Casa de Cultura ”Alexandru Giugaru” Husi

Strategia Nationala Anticoruptie 2012 - 2015

Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul Primarului 2015
Codul etic si de integritate
Regulamanet de Ordine Interioara

Legea nr. 52/2003
Anunturi sedinte Consiliul Local, anunturi publicare proiecte de hotarare, Proiecte de hotarari supuse atentiei publice.
Dispozitii emise de primarul municipiului Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003

Declaratii de avere

Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism


Directia Economica - Informatii de interes public

Anunturi publice
Apararea impotriva inundatiilor
Atentionari P.S.I.

CONCURSURI
Comisia de solutionare a contestatiilor

Alte informatii utile