Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

A N U N T anulare majorari de intarziere

In atentia persoanelor fizice si juridice:


Primaria municipiului Husi aduce la cunostinta contribuabililor persoane fizice si juridice, aparitia Ordinului nr. 2842/22.11.2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, potrivit caruia:

Pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, se acorda urmatoarele facilitati:
  • anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere, aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 50% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, administrate de fiecare dintre organele fiscale prevazute la art.1 alin. (2), sunt stinse prin plata sau compensare pana la 31 decembrie 2011;
  • anularea unei cote de 25% din majorarile de intarziere, aferente obligatiilor fiscale principale, daca obligatiile principale si cota de 75% din majorarile de intarziere, calculate pana la data platii, administrate de fiecare dintre organele fiscale prevazute la art.1 alin. (2), sunt stinse prin plata sau compensare pana la 30 iunie 2012.
Prin obligatii fiscale principale restante la 31 august 2011, se intelege obligatiile fiscale cu termenele de plata scadente pana la data de 31 august 2011 si neachitate pana la aceasta data. Prin obligatii fiscale principale restante se inteleg si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu excepria celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendata.

De asemenea, va facem cunoscut ca facilitatile fiscale nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate

In vederea acordarii facilitatii fiscale, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor fiscale de plata, exigibile, care urmeaza a fi stinse, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.

Contribuabilii care nu au depus cererea mai sus-mentionata, dar sting prin plata sau compensare toate obligatiile de plata, si solicita acordarea facilitatii fiscale prin depunerea unei cereri la organul competent, pana la 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012, dupa caz, pot solicita restituirea sumelor ce formeaza obiectul facilitatii fiscale, in conformitate cu art. 117 din Codul de procedura fiscala.
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001