Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

PROIECTE DE HOTARARI PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE IN MUNICIPIUL HUSI PENTRU ANUL 2017


ANUNT  - dezbatere publica impozite si taxe 2017
PROIECT DE HOTARARE - privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2017
- ANEXA nr.1 la proiectul de hotarare - T A B L O U L cuprinzand cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale  si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al Municipiului Husi in limitele si in conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - aplicabile in anul fiscal  2017
- ANEXA nr.2 la proiectul de hotarare - Lista actelor normative prin care au fost instituite impozite si taxele locale, in perioada 01.01.2011 -30.11.2016
- ANEXA nr.3 la proiectul de hotarare - Lista actelor normative prin care au fost acordate facilitati fiscale in perioada 01.01.2011 -30.11.2016
- ANEXA nr.4 la proiectul de hotarare - Procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile si teren în cazul persoanelor prevazute la art. 456, alin .(2), litera “ j” si art. 464, alin. ( 2) litera “h “ din Legea 227/2015 ( beneficiari ai  Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare)
- ANEXA nr.5 la proiectul de hotarare - Procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile si teren în cazul persoanelor prevazute la art. 456, alin .(2), litera “ k” si art. 464, alin. (2) litera  litera “j “ din Legea 227/2015 (persoane fizice cu venituri mai mici decât salariul minim brut pe tara garantat sau persoane fizice care nu au nici un venit, sau veniturile acestora constau în exclusivitate din ajutor social)
- ANEXA nr.6 la proiectul de hotarare - Procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului pentru cladirile in cazul persoanelor prevazute la art. 456, alin .(2), litera “ m” si “n” din Legea 227/2015
 

 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001