Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

BILANT 2010


1.Bilant la 31.12.2010 - (Detalii)
2.Contul de Rezultat Patrimonial TOTAL - (Detalii)
3.Fluxuri de trezorerie(cod 03)- Trim 4, anul 2010 - (Detalii)
4.Fluxuri de trezorerie(cod04) - Trim 4, anul 2010 - (Detalii)
5.Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - (Detalii)
6.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - (Detalii)
7.Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - (Detalii)
8.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - (Detalii)
9.Cont de xececutie - Venituri - Bugetul local - (Detalii)
10.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - (Detalii)
11.Cont de executie - Credite interne - Cheltuieli - (Detalii)
12.Cont de xecutie - Venituri - Bugetul fondurilor externe nerambursabile - (Detalii)
13.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul fondurilor externe nerambursabile - (Detalii)
14.Cont de executie - Venituri - Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local - (Detalii)
15.Cont de executie - Cheltuieli - Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local- (Detalii)
16.Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale - (Detalii)
17.Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective - (Detalii)
18.Plati restante - (Detalii)
19.Situatia activelor si datoriilor - (Detalii)
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001