Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

BILANT 30.06.2011


1.Bilant la 30.06.2011 - (Detalii)
2. Contul de Rezultat patrimonial - TOTAL:(Detalii)
3.Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - (Detalii)
4.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - (Detalii)
5.Cont de xececutie - Venituri - Bugetul local - (Detalii)
6.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - (Detalii)
7.Cont de executie - Cheltuieli - Credite interne - (Detalii)
8. Fluxuri de trezorerie (cod 03) Trimestrul 2, anul 2011(Detalii)
9. Fluxuri de trezorerie (cod 04) Trimestrul 2, anul 2011(Detalii)
10. Cont de executie - Venituri - Bugetul fondurilor externe nerambursabile(Detalii)
11. Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul fondurilor externe nerambursabile(Detalii)
12. Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective(Detalii)
13. Plati restante TOTAL(Detalii)
14. Situatia activelor si datoriilor(Detalii)
15. Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la data de 30.06.2011 - MIS-ETC.925.POC(Detalii)
16. Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la data de 30.06.2011 - SMIS 12186(Detalii)
17. Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la data de 30.06.2011 - SMIS 12184(Detalii)
18. Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la data de 30.06.2011 - SMIS 12185(Detalii)
19. Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la data de 30.06.2011(Detalii)
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001