Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

BILANT 31.03.2011


1.Bilant la 31.03.2011 - (Detalii)
2.Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - (Detalii)
3.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - (Detalii)
4.Cont de xececutie - Venituri - Bugetul local - (Detalii)
5.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - (Detalii)
6.Cont de executie - Cheltuieli - Credite interne - (Detalii)
7. Capitolul 54.10 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor: Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor(Detalii)
8. Capitolul 55.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor: Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi(Detalii)
9. Capitolul 56.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate(Detalii)
10. Capitolul 61.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Ordine publica si siguranta nationala(Detalii)
11. Capitolul 65.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Invatamant(Detalii)
12. Capitolul 65.10 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Invatamant(Detalii)
13. Capitolul 66.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Sanatate(Detalii)
14. Capitolul 66.10 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Sanatate(Detalii)
15. Capitolul 67.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Cultura, recreere si religie(Detalii)
16. Capitolul 67.10 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Cultura, recreere si religie(Detalii)
17. Capitolul 68.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Asigurari de asistenta sociala(Detalii)
18. Capitolul 70.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Locuinte, servicii si dezvoltare publica(Detalii)
19. Capitolul 70.07 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Alimentare cu apa(Detalii)
20. Capitolul 74.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Protectia mediului(Detalii)
21. Capitolul 74.10 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Salubritate(Detalii)
22. Capitolul 80.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Programe de dezvoltare regionala si sociala(Detalii)
23. Capitolul 80.10 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale(Detalii)
24. Capitolul 81.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Combustibili si energie(Detalii)
25. Capitolul 83.10 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Alte cheltuieli in domeniul agriculturii(Detalii)
26. Capitolul 84.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Transporturi(Detalii)
27. Capitolul 87.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Alte actiuni economice(Detalii)
28. Capitolul 87.10 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Alte actiuni economice(Detalii)
29. Capitolul 51.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Autoritati executive(Detalii)
30. Capitolul 54.02 - Cont de executie - Detalierea cheltuielilor:Alte servicii publice generale(Detalii)
31. Contul de Rezultat patrimonial - TOTAL:(Detalii)
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001