Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

BILANT 31.12.2012


1.Balanta sitetica de verificare pentru luna Decembrie 2012 - (Detalii)
2.Bilant la 31.12.2012 - (Detalii)
3.Contul de Rezultat patrimonial - TOTAL - (Detalii)
4.Fluxuri de trezorerie (cod 03) - (Detalii)
5.Cont de executie - Venituri - Bugetul fondurilor externe nerambursabile - (Detalii)
6.Cont de exececutie - Venituri - Bugetul local - (Detalii)
7.Cheltuieli detaliate - Bugetul local - (Detalii)
8.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - (Detalii)
9.Capitolul: 51.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Autoritati executive - (Detalii)
10.Capitolul: 54.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale - (Detalii)
11.Capitolul: 54.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - (Detalii)
12.Capitolul: 54.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Alte servicii publice generale  - (Detalii)
13.Capitolul: 55.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - (Detalii)
14.Capitolul: 61.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Ordine publica si siguranta nationala - (Detalii)
15.Capitolul: 61.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Politie locala - (Detalii)
16.Capitolul: 61.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Protectie civila si protectia contra incendiilor - (Detalii)
17.Capitolul: 65.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Invatamant - (Detalii)
18.Capitolul: 66.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Sanatate - (Detalii)
19.Capitolul: 67.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Cultura - (Detalii)
20.Capitolul: 67.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Servicii recreative si sportive; Sport - (Detalii)
21.Capitolul: 67.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement - (Detalii)
22.Capitolul: 67.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Servicii religioase - (Detalii)
23.Capitolul: 68.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Asigurari si asistenta sociala - (Detalii)
24.Capitolul: 70.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Locuinte, servicii si dezvoltare publica; Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice;Alimentare cu apa; Iluminat public; Alte serviciiin domeniile locuitelor, serviciilor si dezvoltarii comunale - (Detalii)
25.Capitolul: 74.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Protectia mediului; Salubritate si gestiunea deseurilor; Salubritate; Canalizare si tratarea apelor reziduale - (Detalii)
26.Capitolul: 80.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Programe si dezvoltare regionala si sociala - (Detalii)
27.Capitolul: 81.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Combustibili si energie; Energie termica- (Detalii)
28.Capitolul: 84.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Transporturi; Strazi - (Detalii)
29.Capitolul: 87.02.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Alte actiuni economice - (Detalii)
30.Cont de executie - Bugetul fondurilor externe nerambursabile - (Detalii)
31.Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii- (Detalii)
32.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii- (Detalii)
33.Capitolul: 54.10.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - (Detalii)
34.Capitolul: 65.10.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Invatamant- (Detalii)
35.Capitolul: 66.10.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Sanatate- (Detalii)
36.Capitolul: 67.10.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Cultura - (Detalii)
37.Capitolul: 80.10.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comenciale - (Detalii)
38.Capitolul: 83.10.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - (Detalii)
39.Capitolul: 87.10.- Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Alte actiuni economice - (Detalii)
40.Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - (Detalii)
41.Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - (Detalii)
42.Anexa 22 - Veniturile, cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale - (Detalii)
43.Anexa 27 - Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - (Detalii)
44.Anexa 29 - Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuite efectiv - (Detalii)
45.Anexa 30 - Plati restante - (Detalii)
46.Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.12.2012 - (Detalii)
47.Anexa 34 - Situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor - (Detalii)
48.Anexa 35a (Situatia activelor fixe amortizabile)  si 35b (Situatia activelor fixe neamortizabile) - (Detalii)
49.Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor - (Detalii)
50.Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2012 - (Detalii)
51.Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de 31.12.2012 - (Detalii)
52.Situatia capitalului social/patrimoniului detinut in numele unitatilor administrativ-teritoriale la operatii economici la 31.12.2012 - (Detalii)
53.Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat la data de 31.12.2012 - (Detalii)
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001