Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

ANUNT

 


ANUNT -  de recrutare pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante la Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui.

BIBLIOGRAFIE - Compartiment disciplina in constructii: consilier, clasa I, grad profesional principal.

BIBLIOGRAFIE - Compartiment disciplina in constructii: consilier, clasa I, grad profesional debutant.

 


 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001