Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

CONCURSURI


CONCURS - de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unei functii contractuale, de executie, vacante de portar cu 1/2 (jumatate) de norma, la Primaria municipiului Husi, judetul Vaslui.
CONCURS - de recrutare pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante la Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui.
CONCURS - de recrutare pentru ocuparea functiei de executie vacante, in regim contractual , de referent, grad profesional IA, cu studii superioare de scurta durata (SSD), pe durata nedeterminata, la Serviciul Public Local de Administrarea Cimitirelor din Municipiul Husi, judetul Vaslui.
  

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001