Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 Adresa:

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro

Compartiment
Camera
Numar telefon
E-mail
Primar
21
int. 101
Viceprimar
22
int. 102
Secretar
23
int. 103
Director Executiv - Directia Administratie Publica Locala
29
int. 109
---
Director Executiv - Directia Economica
28
int. 104
---
Arhitect Sef
intrare (18)
int. 116
---
Biroul administratie publica locala
27
int. 121
---
Sef Serviciu Venituri
15
int. 125
Sef birou - BiroulManagementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale
30
int. 140
 
Sef Birou Tehnic
36
int. 128
Compartimentul juridic
41
int. 119
---
Compartimentul agricol si cadastru
33 - 34
int. 112 / int.130
BAPL - Relatii cu publicul
intrare (16)
int. 118
BAPL - Registratura
intrare (17)
int. 105
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
38
int. 120
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
26
int. 107
Compartimentul Administrare Sala de Sport
---
---
---
Compartimentul Buget - Contabilitate
13
int. 124
Compartimentul Buget - Contabilitate - Caserie
14
int. 110
---
Serviciul Impozite si Taxe Locale
12
int. 113
---
Serviciul Impozite si Taxe Locale
11
int. 123
---
Serviciul Impozite si Taxe Locale
10
int. 115
---
Serviciul Impozite si Taxe Locale
9
int. 114
---
Serviciul Impozite si Taxe Locale
9
int. 122
---
BiroulManagementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale
32
int. 134
 
Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Cadastru urban
24
int. 106
Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat
---
---
---
Compartimentul Disciplina In Constructii
---
---
---
Compartimentul Investitii
35
int. 111
---
Compartimentul Achizitii
35
int. 111
---
Compartimentul Unitatea Locala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati si Autorizare Transport Public Local
35
int. 111
---
Compartiemntul Control Intern - Managementul Calitatii
42
int. 135
Compartimentul protectie civila
Subsol
0235/480133
Compartimentul Audit Intern
42
int. 135
Compartimentul Dispecerat de Monitorizare Video
---
---
Compartimentul Autorizare - Control
37
int. 126
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (Starea civila)
25
int. 108
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
  tel:0235/473337  
Serviciul voluntar pentru Situatii de Urgenta
---
---
Centrul Public de Desfacere
---
---
---
Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe
---
---
---
Muzeu
---
---
---
Statia de Radioficare
---
---
---
Casa se Cultura
---
---
---
Politia Locala a Municipiului Husi
---
---
---
Cresa
---
---
---
Biblioteca
---
---
---
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
---
Sef serviciu, resurse umane, juridic=0335/422130
Alocatii si indemnizatii, ajutor social= 0335/422116
Caserie si Registratura = 0335/422127
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001