Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL

15 Iulie 2010

HOTARIREA Nr. 155- privind infiintarea serviciului de alimentare cu energiei termica in municipiul Husi
(Anexe); ;(Anexe);
HOTARIREA Nr. 156- privind includerea in programul de investitii si bugetul pe anul 2010 a obiectivului de investitii "Achizitii locuinte imobil RECON

HOTARIREA Nr. 157- privind rectificarea bugetului local - etapa iulie 2010
(Anexe);
HOTARIREA Nr. 158- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
(Anexe);
HOTARIREA Nr. 159- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010
(Anexe);
HOTARIREA Nr. 160- privind aprobarea bugetului proiectului "Reabilitare si extindere parc Alexandru Ioan Cuza"

HOTARIREA Nr. 161- privind modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.183 din 28 iulie 2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizata si a valorii contributiei Consiliului Local Husi, pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui", derulat in cadrul Programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori, aprobat prin Legea nr.224/2007"

HOTARIREA Nr. 162- privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.191 din 28 iulie 2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursable interne in valoare de 12.000.000 lei, destinate finantarii obiectivelor de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui", derulat in cadrul programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori aprobat prin Legea nr.224/2007" si "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi"

HOTARIREA Nr. 163- privind aprobarea rectificarii bugetului imprumuturilor interne pe anul 2010

HOTARIREA Nr. 164- privind trecerea din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al municipiului Husi a constructiei "Teatru de Vara", in vederea desfiintarii acesteia

HOTARIREA Nr. 165- privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
(Anexe);
HOTARIREA Nr. 166- privind aprobarea P.U.Z.- "Complex de locuinte", municipiul Husi, strada Husi-Stanilesti, nr.36-36.S, judetul Vaslui, beneficiar SC Semnal International SRL Bucuresti

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Buget 2011
Bilant 2010
Registrul datoriei publice locala si registrul garantiilor locale
Listele de investitii pe anul 2011
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul Primarului 2009


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003