Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL

25 Ianuarie 2010

HOTARIREA Nr. 1- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna ianuarie 2010
HOTARIREA Nr. 2- privind aprobarea Notei de fundamentare in vederea efectuarii transferurilor in suma de 8.527.017 lei catre Compania Nationala de Investitii SA in vederea cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare" din municipiul Husi, conform Conventiei nr.25911 din 24.09.2007 (Anexe)
HOTARIREA Nr. 3- privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2010 (Anexe)
HOTARIREA Nr. 4- privind aprobarea modalitatii de plata a pretului de vanzare a terenului situat in municipiul Husi, strada Obor nr.5
HOTARIREA Nr. 5- privind aprobarea modalitatii de plata a pretului de vanzare a terenului situat in municipiul Husi, strada Obor nr.5.A
HOTARIREA Nr. 6- privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Stefan cel Mare bl.32,sc.C,et.II,ap.39, catre actualul chirias
HOTARIREA Nr. 7- privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 809 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, in strada Garii, cu nr.cad.71011, judetul Vaslui, catre Tocu Daniel
HOTARIREA Nr. 8- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a patru loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi,aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in Cartier Recea (Anexe)
HOTARIREA Nr. 9- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unui loc de parcare, situat in municipiul Husi, strada Eroilor, domnului Ungureanu Aurelian, persoana cu handicap
HOTARIREA Nr. 10- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 18 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, lot nr.3
HOTARIREA Nr. 11- privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Cerchez Alexandra-Andreea
HOTARIREA Nr. 12- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Cale acces", strada Calea Basarabiei nr.107, judetul Vaslui, beneficiar SC "Interonytrans" SRL Husi
HOTARIREA Nr. 13- privind aprobarea trecerii bunului imobil (teren si constructie) "Policlinica" din administrarea Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 14- privind aprobarea angajarii de catre Consiliul Local al Municipiului Husi a unui avocat in vederea apararii intereselor acestuia si a primariei municipiului Husi in fata instantelor de judecata si a altor organe jurisdictionale
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Buget 2011
Bilant 2010
Registrul datoriei publice locala si registrul garantiilor locale
Listele de investitii pe anul 2011
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul Primarului 2009


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003