Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

IMPRUMUTURI LOCALE


- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa1.4, actualizata la data de 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011)- (Detalii)

- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011) - (Detalii)

- Anexa 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2011 - (publicata 01.11.2011) - (Detalii)

- - (Detalii)
- Hotararea nr. 1328/11.08.2009 a Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale privind aprobarea contractarii imprumutului in valoare de 12.000.000 lei - (Detalii)
- Hotararea Consiliului Local Husi nr. 30/24.03.2005 privind aprobarea contractarii imprumutului in limita sumei de 2.200.000 lei RON, destinat finantarii obiectivelor de investitii "Alimentare cu gaze naturale" si "Dotari independente Serviciul Public de Salubrizare" - (Detalii)
- Hotararea Consiliului Local Husi nr. 191/28.07.2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in suma de 12.000.000 lei, destinate finantarii obiectivelor de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, derulat in cadrul programului "Sistem intergrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 locuitori aprobat prin Legea nr. 224/2007" si "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi" - (Detalii)
- Hotararea nr. 197/05.10.2055 - a Comisiei de autorizare a imprumuturilor - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite in perioada 2011-2029 - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 30.06.2011 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice locale actualizat la data de 30.06.2011 - (Detalii)
- Registrul registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.06.2011 - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi - iunie 2011 - (Detalii - BCR);(Detalii - Raiffeisen)
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001